รีวิวหนัง Jung_E (2023) จองอี

เมื่อมนุษย์คิดค้นการโคลนสมองมนุษย์ไปสร้างเอไอประดิษฐ์ที่เหนือมนุษย์ โลกของมนุษย์จะเปลี่ยนไปหรือไม่

Read more