รีวิวซีรีส์ The Silent Sea (2021) ทะเลสงัด | ภารกิจเสี่ยงตายจะเปิดเผยความลับอันดำมืดที่สุดของดวงจันทร์

The Silent Sea ทะเลสงัด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นบนโลกที่กำลังเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง เนื่องด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงจนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป็นเหตุสำคัญให้ประชาชนขาดน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภคจนถูกแบ่งแยกแจกจ่ายตามชนชั้นและฐานะ

Read more