รีวิวหนัง TÁR (2023) ทาร์

เรื่องราวของ ลิเดีย ทาร์ ผู้ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักประพันธ์และวาทยกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ และเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รับหน้าที่หัวหน้าวาทยกรของวงออร์เคสตราที่ยิ่งใหญ่ของเยอรมัน โดยมีฉากหลังเป็นดนตรีคลาสสิคระดับโลก แต่เบื้องลึกชีวิตของเธอช่างเต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งในรูปแบบทางกายและสภาวะทางจิต

Read more