รีวิวแอนิเมชั่น Raya and the Last Dragon (2021) รายากับมังกรตัวสุดท้าย

Raya and The Last Dragon หรือชื่อภาษาไทย รายากับมังกรตัวสุดท้าย เรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมังกรที่เคยสุขสงบมาช้านาน โดยมังกรคอยปกป้องคุ้มครองมนุษย์จากอสูรร้ายมันจะเปลี่ยนคนที่มันสัมผัสให้กลายเป็นหิน เมื่อมังกรดับสูญเหลือทิ้งไว้แต่อัญมณีเพื่อปกป้องมวลมนุษย์รายาเจ้าหญิงแห่งเมือง Heart มีหน้าที่ปกป้องอัญมณีล้ำค่านี้ เพื่อป้องกันการกลับคืนของดรูน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตาม

Read more