“วันนั้น..ของมาร์กาเร็ต”

“Are You There God? It’s Me, Margaret วันนั้น..ของมาร์กาเร็ต” และนี่คือหนึ่งในหนังเล็ก ๆ ที่กระแสโดดเด่นเรื่องหนึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 เพราะมันคือหนังสไตล์ Coming-of-Age ที่ดัดแปลงสร้างมาจากวรรณกรรมขายดี ที่สอดแทรกประเด็นการเติบโตของวัยเยาว์ได้อย่างน่ารัก นี่ก็คือ “Are You There God?

Read more