รีวิวหนัง Pandora (2016) หายนะนิวเคลียร์

Pandora หายนะนิวเคลียร์ เกิดวิบัติภัยขึ้นเมื่อโรงงานปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เกิดระเบิดทำให้สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล แม้โรงงานจะตั้งอยู่ริมทะเล แต่กลับไม่สามารถใช้น้ำทะเลมาช่วยกลบเตาลดการกระจายรังสีได้ แค่เพียงเพราะต้องการรักษาโรงงานมากกว่าชีวิตคน!!!

Read more