รีวิวแอนิเมชั่น The Emoji Movie (2017) อิโมจิ แอ๊พติสต์ตะลุยโลก

The Emoji Movie หรือชื่อไทย แอ๊พติสต์ตะลุยโลก เริ่มจากเหล่า ‘อิโมจิ’ ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ชื่อว่า Textopolis มีหน้าที่แสดงอารมณ์ในแบบเดียวเท่านั้น แต่ ‘จีน’ กลับมีความสามารถในการปรับอารมณ์ได้หลากหลาย แทนที่จะเป็นจุดแข็งที่คนอื่นทำไม่ได้กลับกลายเป็นปัญหาตามมา

Read more