102 Bangkok Robbery (2004)

102 Bangkok Robbery (2004) เรื่องย่อ รัฐบาลออกมาประกาศอิสรภาพให้ชาวไทยทั้งประเทศ โดยการประกาศชำระหนี้คืนให้กับ IMF (กองทุนการเงินระหว่างประเทศ – International Monetary Fund) ทั้งหมด สร้างความไม่พอใจให้กับองค์กรลึกลับ ภายใต้การนำของผู้มีอำนาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจ ทางองค์กรจึงคิดแผนปฏิบัติการปล้นครั้งนี้ขึ้น ภายใต้ชื่อว่าแผนปฏิบัติการปล้น 102 นาที

Read more