“Gen Z แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่”

 “Gen Z แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่” เรื่องย่อ ซุนโถวโถว เธอเติบโตขึ้นมาแบบเด็กกำพร้า เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุวัย 20 เธอต้องต่อสู้กับการดำเนินชีวิตเพียงตัวคนเดียว ทว่าเธอได้พบกับ เหรินซินเจิ้ง อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน ที่ยื่นมือมาช่วยเหลือและถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนจีนให้กับเธอ เพื่อหวังจะให้เธอได้มีวิชาและนำศาสตร์นี้ไปประกอบอาชีพและก่อร่างสร้างตัวในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน เหรินเทียนเจิน ลูกชายของอาจารย์เหริน ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เธอไม่ชอบหน้าขี้หน้าสักเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ก็เหมือนว่าแพทย์แผนจีนจะกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนทั้งสองเอาไว้ด้วยกัน พวกเขาต่างเรียนรู้และเปิดใจซึ่งกันและกัน

Read more

“Gen Z แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่”

“Gen Z แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่” เรื่องย่อ ซุนโถวโถว เธอเติบโตขึ้นมาแบบเด็กกำพร้า เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุวัย 20 เธอต้องต่อสู้กับการดำเนินชีวิตเพียงตัวคนเดียว ทว่าเธอได้พบกับ เหรินซินเจิ้ง อาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีน ที่ยื่นมือมาช่วยเหลือและถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนจีนให้กับเธอ เพื่อหวังจะให้เธอได้มีวิชาและนำศาสตร์นี้ไปประกอบอาชีพและก่อร่างสร้างตัวในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน เหรินเทียนเจิน ลูกชายของอาจารย์เหริน ที่เขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่เธอไม่ชอบหน้าขี้หน้าสักเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ก็เหมือนว่าแพทย์แผนจีนจะกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงคนทั้งสองเอาไว้ด้วยกัน พวกเขาต่างเรียนรู้และเปิดใจซึ่งกันและกัน

Read more