When Marnie Was There ฝันของฉันต้องมีเธอ

When Marnie Was There ฝันของฉันต้องมีเธอ เรื่อง ฝันของฉันต้องมีเธอ หรือ When Marnie Was There เป็นเรื่องราวลึกลับแต่แฝงไปด้วยความรักและความผูกพันธ์ของเด็กผู้หญิง 2 คน คือ มาร์นี่ และ อันนะ ซึ่งมาร์นี่เป็นเด็กสาวจากตระกูลที่มั่งคั่งและร่ำรวยแบบสุด

Read more